Acuerdos 2021

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria

Primera Sesión Ordinaria

Sesión Extraordinaria

Segunda Sesión Ordinaria

Tercera Sesión Ordinaria

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria

Sesión Extraordinaria

Cuarta Sesión Ordinaria

Quinta Sesión Ordinaria